ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενοι τομείς δραστηριότητας του Δικηγορικού Γραφείου μας καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα του Δικαίου καθώς και άριστες υπηρεσίες μεταφράσεων:

 • Οικογενειακό Δίκαιο: διαζύγια, διαφορές μεταξύ συζύγων και μεταξύ γονέων και τέκνων, παροχή αδειών για ανηλίκους, αγωγές προσβολής πατρότητας, αξιώσεις συζύγων από αποκτήματα.
 • Κληρονομικό Δίκαιο: αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομίας, αγωγές κληρονομικού δικαίου πάσης φύσεως.
 • Ακίνητα: μεταβιβάσεις ακινήτων, διεκδικήσεις ακινήτων και δικαιωμάτων επ’ αυτών, μισθώσεις κατοικιών και καταστημάτων, έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας, εγγραφές και εξαλείψεις προσημειώσεων και υποθηκών.
 • Συμβάσεις.
 • Αποζημιώσεις.
 • Τροχαία ατυχήματα.
 • Διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων.
 •  Αλλαγή ονόματος και επωνύμου.
 • Κτηματολόγιο.
 • Αναγκαστική Εκτέλεση: κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δίκες περί την εκτέλεση, διαταγές πληρωμής πάσης φύσεως, ανακοπές πάσης φύσεως.
 • Ασφαλιστικά μέτρα πάσης φύσεως.
 • Τραπεζικό Δίκαιο.
 • Δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Εμπορικό Δίκαιο: προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες, αξιόγραφα-επιταγές και συναλλαγματικές, σήματα.
 • Αθλητικό Δίκαιο.
 • Δίκαιο Αλλοδαπών.
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
 • Μεταφράσεις από και προς την: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα.

Το Δικηγορικό Γραφείο μας, χάρη στο ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δίκτυο άριστων συνεργατών, καλύπτει επίσης και λοιπούς πλέον των άνωθι αναφερομένων τομείς του Δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρονται το Ποινικό , Διοικητικό, Φορολογικό καθώς και το Εργατικό Δίκαιο.